بهترین کود شیمیایی و ترکیبات آن

بهترین کود شیمیایی و ترکیبات آن برای تامین نیاز های گیاه در حال رشد و خاک زراعی کاربرد دارند. آیا برای هر محصول باید به نسبت متناسبی کود استفاده شود؟

کود شیمیایی سیاه

بهترین کود شیمیایی و ترکیبات آن برای تامین نیاز های گیاه در حال رشد و خاک زراعی کاربرد دارند. آیا برای هر محصول باید به نسبت متناسبی کود استفاده شود؟

عناصر کود های شیمیایی و کاربر هر یک

نیتروژن

این عنصر جزء اصلی بسیاری از اجزای سلول گیاهی از جمله کلروفیل هاست. کلروفیل نقش اساسی در سبزینگی گیاه و متقابلا در فتوسنتز را دارد از این رو نیتروژن را میتوان اصلی ترین عنصر در سرسبزی گیاه دانست.

کلسیم

این عنصر در گیاه دو نقش اساسی را ایفا می کند که یک از این دو، نقش ساختمانی در گیاهان است که دیواره سلولی را می سازد.

منیزیم

یون های منیزیم در سلول های گیاهی نقش ویژه ای در فعال سازی آنزیم های دخیل در فتوسنتز را دارد. همچنین منیزیم بخشی از ساختمان حلقوی مولکول کلروفیل است.

گوگرد

نقش گوگرد بسیار مشابه با نقش نیتروژن در گیاه می باشد. زیرا هر دو جزء اصلی پروتیین ها هستند و در سبزینگی گیاه بسیار حائز اهمیت می باشند.

آهن

نقش آهن نیز بسیار به نقش منیزیم در گیاه شبیه است. زیرا آهن در ساخت برخی از کمپلکس های کلروفیل در کلروپلاست ضروری است.

چند عنصر فوق، نقش کلیدی در سبزینگی گیاه دارند.

هر چقدر سبزینگی بیشتر باشد میزان غذاسازی نیز بالاتر می رود و گیاه می تواند تمامی مواد آلی مورد نیاز خود را ساخته و به سرعت رشد کند.

برای رشد سریع تر گیاه باید کودی تهیه شود که بتواند این عناصر را در اختیار گیاه قرار دهد.

بهترین کود شیمیایی و ترکیبات آن برای تامین نیاز های گیاه در حال رشد

هر چه سریع تر از نیاز گیاه تشخیص داده شود، می توان کود مناسب تری انتخاب کرد.

این تفاوت‌ ها بر مورد مصرف، نحوه پخش، زمان کودد هی و اثر بخشی کود‌ ها تاثیر بسیار مهمی دارند.

 بازرگانی کهن به عنوان وارد کننده انواع کود شیمیایی درجه یک برای کشاورزی ایران می تواند نیاز کشاورزان داخل کشور را به این محصول مهم تامین کند.

برای اطلاع از قمیت ها می توانید با واحد فروش ما در بخش کود و سم تماس حاصل فرمایید.

در ارتباط باشید.