بهترین کود شیمیایی برای افزایش تولید

بهترین کود شیمیایی برای افزایش تولید را از بازرگانی کهن خریداری کنید. آیا می دانید انتخاب نوع کود می تواند تاثیر مستقیمی در میزان برداشت محصول داشته باشد؟

کود شیمیایی گرانوله

بهترین کود شیمیایی برای افزایش تولید را از بازرگانی کهن خریداری کنید. آیا می دانید انتخاب نوع کود می تواند تاثیر مستقیمی در میزان برداشت محصول داشته باشد؟

کودهای N.P.K

نام این کود ها بر اساس سه عنصر اصلی و پر مصرف در گیاه گرفته شده است یعنی نیتروژن (N)، فسفر (P) و پتاسیم (K)

این کود ها مقدار کمی هم از عناصر میکرو در خود دارند، به همین دلیل به آن ها کود کامل نیز می گویند.

یعنی کودی که همه عناصر را در خود دارد.

انواع کود های N.P.K

کود های N.P.K با توجه به میزان درصدی که از عنصرهای اصلی در خود دارد نامگذاری می شود مثلا 20-20-20

  • کود 20-20-20 به این کود 3 بیست نیز می گویند.

معنی آن این است که 20 درصد نیتروژن، 20 درصد فسفر و 20 درصد پتاسیم در آن موجود می باشد.

  • کود 36-12-12

این کود 12 درصد نیتروؤن، 12 درصد فسفر و 36 درصد پتاسیم دارد.

چون این کود پتاسیم بالایی دارد، برای درشت شدن جثه گیاه، قطور شدن ساقه های گیاه و برای بزرگ شدن اندازه میوه می توان از آن استفاده کرد

برای بالا بردن مقاومت گیاه به سرما زدگی نیز بسیار مناسب است.

بهترین کود شیمیایی برای افزایش تولید

می توان از طریق باززگانی کهن بهترین نوع این کود را با بهره وری بالاتر خریداری نمود.

این بازرگانی بهترین انواع کود را که با عناصر متنوعی غنی شده اند و به بهبود بافت خاک نیز کمک می نمایند در اختیار باغداران و کشاورزان سراسر کشور قرار می دهد.

عناصر ماکرو و میکرو موجود در این کود ها به همراه مواد آلی مهم سبب شده تا رضایت مشتریان را در پی داشته باشد.

برای ثبت سفارش خود با شماره های مربوط به واحد فروش ما تماس حاصل فرمایید.