بهبود کیفیت خاک با استفاده از کود های زیستی

بهبود کیفیت خاک با استفاده از کود های زیستی امکان پذیر می باشد؟ چرا نیاز است که نسبت به استفاده بیشتر از این کود ها در کشاورزی اقدام شود؟

کود درختان میوه

بهبود کیفیت خاک با استفاده از کود های زیستی امکان پذیر می باشد؟ چرا نیاز است که نسبت به استفاده بیشتر از این کود ها در کشاورزی اقدام شود؟

دلیل مفید بودن کود های زیستی

حفظ خاک باید از کود های سازگار با طبیعت استفاده کرد.

از این دسته می توان به کود های زیستی استفاده کرد.

کود های بیولوژیک به مواد حاصلخیز کننده‌ ای گفته می‌شود که شامل تعداد کافی از یک یا چند گونه از ارگانیسم‌ های مفید خاکزی هستند.

این کود ها حاوی گونه های میکروبی مؤثر برای تأمین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه هستند.

از این رو بازده تولید در واحد سطح را افزایش می‌ دهند.

کود های بیولوژیک به علت افزایش حفظ سلامت خاک و محیط زیست بسیار مورد توجه قرار گرفته‌ اند.

برخی از انواع این کود حاوی باکتری‌ های تثبیت کننده ازت است که از باکتری‌ های جدا شده از طبیعت و بسیار موثر در تامین نیتروژن مورد نیاز گیاه محسوب می‌ شود.

کود های زیستی در کشاورزی پایدار به عنوان یک جایگزین برای کود های شیمیایی مطرح هستند.

چرا که سبب افزایش حاصلخیزی خاک و رشد گیاه می‌ شوند.

با استفاده از این کود در کشاورزی می توان محصولات ارگانیک تولید کرد.

این کود به خوبی می تواند خاک های آسیب دیده در اثر استفاده بی رویه از انواع کود و سم شیمیایی را احیا کند.

بهبود کیفیت خاک با استفاده از کود های زیستی

شما می توانید با تماس با کارشناسان فرو ش بازرگانی کهن و کسب اطلاعات کافی، اقدام به سفارش و خرید انواع کود و سم نمایید.

با بازرگانی کهن در ارتباط باشید.