اهمیت کود ارگانیک در کشاروزی پایدار

اهمیت کود ارگانیک در کشاروزی پایدار موجب شده بیش از پیش به این کود توجه گردد. آیا این کود ها در دراز مدت می توانند خاک آسیب دیده را احیا کنند؟

اهمیت کود ارگانیک در کشاروزی پایدار موجب شده بیش از پیش به این کود توجه گردد. آیا این کود ها در دراز مدت می توانند خاک آسیب دیده را احیا کنند؟

کود سالم ارگانیک

کشاورزی ارگانیک و یا سایر شیوه های مدرن کشاورزی که در آن ها استفاده از سموم و کود های شیمیایی حذف شده و از جایگزین های بهتر و بی ضرر استفاده شود، یکی از ارکان مهم توسعه ی کشاورزی پایدار می باشند.

به خصوص در شرایط بحرانی کنونی زمین، نقش و اهمیت کلیدی دارد.

کودهای گیاهی و ارگانیک، به عنوان تقویت کننده هایی که برای گیاه، محیط زیست و انسان، هیچ نوع ضرری ندارند، چند سالی است که بسیار مورد توجه قرار گرفته اند.

کود ارگانیک بازرگانی کهن می تواند یکی از بهترین انتخاب ها در این دسته باشد.

در صورت مصرف مداوم این کود، نه تنها خسارتی به خاک وارد نمی شود بلکه بهبود و اصلاح بافت خاک را تضمین می نماید.

با این کود می توان نیاز های خاک و گیاهان را به طور کامل تامین کرد.

کاهش زمان عملیات کود دهی در مقایسه با کود های دیگر که بسیار مهم است.

کاهش تعداد دفعات کود دهی در مقایسه با کودهای شیمیایی نیز از مزایای این کود است.

اهمیت کود ارگانیک در کشاروزی پایدار و همچنین تولید محصولات ارگانیک

کود ارگانیک باکیفیت با ویژگی افزایش مقاومت گیاهان به آفت می تواند نیاز کشاورزان را تامین کند.

انواع کود در بازرگانی کهن موجود و قابل ارسال است.

برای تهیه انواع مختلف کود و مشاوره درباره نحوه فروش عمده آن با کارشناسان فروش این بازرگانی تماس حاصل نمایید.