اهمیت استفاده از کود در افزایش تولید

اهمیت استفاده از کود در افزایش تولید محصولات کشاورزی موجب شده تا انواع مختلفی از کود های شیمیایی و طبیعی در اختیار کشاورزان قرار بگیرد.

فروش انواع کود

اهمیت استفاده از کود در افزایش تولید محصولات کشاورزی موجب شده تا انواع مختلفی از کود های شیمیایی و طبیعی در اختیار کشاورزان قرار بگیرد.

عملکرد کود

رشد مطلوب گیاه و حصول حداکثر کیفیت و کمیت محصول مستلزم وجود مقدار کافی و متعادلی از عناصر پرمصرف و کم مصرف در خاک است.

در صورتی که کمبود عنصر یا عناصر غذائی در خاک جود داشته باشد، باید به صورت کود به خاک اضافه گردد.

کود ماده ای است که برای تامین متعادل عنصر یا عناصر مورد نیاز گیاه به طور مستقیم به خاک اضافه می شود.

در مواردی عنصر مورد نظر به مقدار زیادی در خاک یافت می شود، اما به فرم غیر قابل استفاده بوده و یا جذب آن به دلیل وجود مقدار زیادی از یک عنصر دیگر به خوبی انجام نمی شود.

در این موارد ممکن است از طریق تغییر در وضعیت شیمیائی خاک به رفع مشکل پرداخت و یا کود را به صورت مایع با غلظت مناسب روی گیاه محلول پاشی کرد.

این گونه عملیات را نیز کود دهی گویند.

تمامی کودی که به خاک اضافه می شود جذب گیاه نمی گردد، بلکه قسمت قابل توجهی از آن به شکل های مختلف از دسترس گیاه خارج می شود.

بخشی از کود داده شده از خاک شسته شده وارد آب زهکش و سرانجام آب های زیرزمینی می گردد و آن را آلوده می سازد.

بخشی دیگر از کود توسط خاک،مواد آلی و میکروب ها تثبیت می شود.

قسمتی نیز تجزیه گشته و به صورت گاز وارد جو می گردد.

باقی مانده کود به تدریج جذب گیاه می شود.

انتخاب و مصرف کود با توجه به موجودی و سرنوشت عناصر در خاک، اثر متقابل عناصر با یکدیگر و نیاز گیاه به عناصر انجام می شود.

اهمیت استفاده از کود در افزایش تولید محصولات کشاورزی

بازرگانی کهن توزیع کننده انواع کود و سم می باشد.

به منظور کسب اطلاعات تکمیلی با واحد فروش بازرگانی کهن تماس بگیرید تا از روش های ثبت سفارش و ارسال به سراسر کشور آگاهی پیدا کنید.