انواع کود کشاورزی و مزایای هر کدام در زراعت

انواع کود کشاورزی و مزایای هر کدام در زراعت می تواند نیاز های خاک را به خوبی تامین کند؟ چرا نیاز است شناخت کافی از انواع کود داشت؟

قیمت فروش کود

انواع کود کشاورزی و مزایای هر کدام در زراعت می تواند نیاز های خاک را به خوبی تامین کند؟ چرا نیاز است شناخت کافی از انواع کود داشت؟

کود های متنوع برای زراعت

کود به موادی اطلاق می شود که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در خاک و یا بر روی گیاهان به شکل محلول پاشی بکار برده می شود.

این گونه می توان مواد مغذی گیاه را فراهم کرد و باعث افزایش بازده محصول و بهبود کیفیت تولید شد.

دسته بندی های متفاوتی برای کود ها وجود دارد.

کودها به دو گروه اصلی کودهای غیرارگانیک یا شیمیایی و کوهای ارگانیک تقسیم می شوند.

کود ها به شکل مایع ، پودر و گرانول عرضه می شود.

کود غیر ارگانیک

کود های غیر ارگانیک از ترکیبات شیمیایی که غالباً نوعی آمونیاک غلیظ و رقیق شده با آب است تشکیل شده اند که تنها یک یا چند نوع از مواد مغذی مورد نیاز گیاه را تامین می کند.
کودهای نیتروزن، فسفات، پتاس و کود های ترکیبی و ریز مغذی ها از انواع کودهای شیمیایی می باشند.

کود های شیمیایی به طور کلی برای مزارع صنعتی بسیار وسیع مورد استفاده قرار می گیرند.

زیرا در این مقیاس بزرگ، بسیار ارزان تر و آسان تر از کود های ارگانیک تهیه می شوند و نسبت به کود های آلی کوچکتر هستند که به گیاه اجازه می دهد.

کود شیمیایی می تواند به مرور زمان باعث کم شدن مواد معدنی شود.

زیرا این کود ها مانند کود های آلی باعث بازگشت مواد معدنی به داخل زمین نمی شوند.

و این منجر به تولید میوه و سبزیجات با محتوای معدنی کمتری می شود.

کود ارگانیک

کودهای ارگانیک از مواد طبیعی تهیه می شوند که عمدتا منشا گیاهی و یا حیوانی دارند که کاربرد آن ها در خاک مواد کربنی برای رشد گیاه را فراهم می کند.

این کودها منبع بزرگی از مواد مغذی هستند که به آرامی و در طولانی مدت کار می کنند.

کود های ارگانیک تمام نیاز گیاه را فراهم می کند و باعث تکمیل و تعادل مواد مغذی، ارتقای تکثیر میکروارگانیسم ها و تغییر خاصیت شیمیایی و فیزیکی خاک می شود.

بنابرابن مواد غذایی اصلی برای تولید غذای سبز یا ارگانیک را در اختیار گیاه قرار می دهد.

انواع کود کشاورزی و مزایای هر کدام در زراعت

انواع کود در بازرگانی کهن موجود و قابل ارسال است.

برای تهیه انواع مختلف کود و مشاوره درباره نحوه فروش عمده آن با کارشناسان فروش این بازرگانی تماس حاصل نمایید.