انواع کود و سم

انواع کود و سم درجه یک در ایران

انواع کود و سم درجه یک در ایران شامل کود شیمیایی، آلی یا ارگانیک، بیولوژیک و انواع سم علف کش، حشره کش، کنه کش و قارچ کش می باشد.

انواع کود و سم مصرفی در بخش کشاورزی به دلایل متعددی مصرف می نمایند.

برای اینکه بدانیم کدام کود و سم را در چه زمانی و به چه مقداری مورد استفاده قرار دهیم، می بایست از تخصص کافی در این زمینه برخوردار باشیم و یا از دانش متخصصان این امر بهره جوییم.

به طور کلی بیماری های گیاهان به دو بخش تقسیم می گردد.

انواع بیماری های گیاهان

  1. بیماری ناشی از کمبود مواد مغذی
  2. بیماری ناشی از موجودات بیماری زا بیرونی مانند قارچ، آفت و …

هر دو این بیماری ها می توانند با استفاده از انواع کود و سم درمان شوند.

کمبود مواد مغذی

کود های مورد استفاده می بایست با توجه به نیاز گیاه تامین شوند، و بر اساس ماهیت کود به سه دسته کلی تقسیم می شوند.

  1. کود شیمیایی
  2. کود بیولوژیک
  3. کود آلی( ارگانیک)

عوامل بیماری زا

این عوامل در بین گیاهان شناخته شده اند و برای مقابله با هر کدام سم مخصوصی تولید شده است.

سم ها نیز مانند کود ها به دسته های کلی تقسیم بندی می شوند:

  1. حشره کش ها
  2. علف کش ها
  3. قارچ کش ها
  4. کنه کش ها

نحوه خرید کود و سم درجه یک

برای خرید کود سم های درجه یک و دریافت مشاوره در خصوص بیماری های موجود در گیاهانتان می توانید با واحد فروش این بازرگانی در تماس باشید.