انواع کود های آلی برای تولیدات سالم کشاورزی

انواع کود های آلی برای تولیدات سالم کشاورزی از دیر باز مورد استفاده کشاورزان و باغداران بوده است. آیا این کود می تواند خاک را احیا کند؟

فروش ویژه کود

انواع کود های آلی برای تولیدات سالم کشاورزی از دیر باز مورد استفاده کشاورزان و باغداران بوده است. آیا این کود می تواند خاک را احیا کند؟

کود های آلی برای کشاورزی پایدار

کود آلی شامل این موارد است : زباله های حیوانی، زباله های گیاهی از کشاورزی و کمپوست.

کود های آلی از یک یا چند نوع ماده آلی تشکیل شده اند.

این کود ها که منبع بزرگی از مواد مغذی هستند، به آرامی و در طولانی مدت کار می کنند.

کود های آلی تمام نیاز گیاه را فراهم می کند.

همچنین می توانند باعث تکمیل و تعادل مواد مغذی، ارتقای تکثیر میکرو ارگانیسم ها و تغییر خاصیت شیمیایی و فیزیکی خاک شود.

بنابرابن مواد غذایی اصلی برای تولید غذای ارگانیک را در اختیار گیاه قرار می دهند.

یه این ترتیب می توان به غذای ارگانیک دست یافت.

کود آلی برخلاف کود شیمیایی برای خاک مضر نبوده و استفاده بیش‌ از اندازه آن‌ ها به گیاه نیز آسیبی نمی‌ رساند.

فروش انواع کود های آلی برای تولیدات سالم کشاورزی

با استفاده از این کود می توان انتظار برداشت محصول ارگانیک را داشت.

بازرگانی کهن می تواند نیاز کشاورزان را به انواع کود و سم تامین کند.

برای سفارش با واحد بازرگانی تماس بگیرید.