انواع کود مورد استفاده در کشاورزی

انواع کود مورد استفاده در کشاورزی را می شناسید؟ چرا شناخت کمبود ها و نیاز های گیاه و خاک پیش از انتخاب کود بسیار مهم است؟

قیمت فروش کود

انواع کود مورد استفاده در کشاورزی را می شناسید؟ چرا شناخت کمبود ها و نیاز های گیاه و خاک پیش از انتخاب کود بسیار مهم است؟

انتخاب کود مناسب

هر نوع ماده که دارای عناصر غذایی باشد و موجب بالا بردن حاصل خیزی خاک شود کود نامیده می شود.

  • کود طبیعی
  • کود شیمیایی
  • کود بیولوژیک

گیاه توسط کود تغذیه می شود و باعث افزایش عملکرد کیفی و کمی محصول می گردد.

برای بهترین عملکرد باید بتوان نیاز گیاه را به درستی تشخیص داد.

با انتخاب درست کود می توان انتظار تولید مطلوب داشت.

البته بهتر است که تا حد ممکن کمتر از کود های شیمیایی استفاده شود.

در مورد کود های طبیعی محدودیت خاصی در مقدار مصرف وجود ندارد.

کود های شیمیایی نسبت به کود های حیوانی حجم کمتر، قیمت ارزان تر و مصرف راحت تری دارند و در دسترس تر هستند که باعث افزایش مصرف آن ها نسبت به سایر انواع کود شده است.

اما در مقابل باید به این نکته توجه کرد که استفاده بی‌ رویه از مواد شیمیایی موجب ایجاد خطراتی برای محیط زیست مانند آلودگی آب و خاک و در نهایت ورود به زنجیره غذایی انسان و کاهش امنیت غذایی می شود.

پس با توجه به این که مصرف کود شیمیایی مضراتی برای طبیعت و سلامت دارد، نباید آن را به صورت بی رویه استفاده کرد.

امروزه رویکرد جهانی به سمت کودهای ارگانیک و بیولوژیک است.
بهتر است از کود هایی که منشا شیمیایی دارند کمتر استفاده شود.

انواع کود مورد استفاده در کشاورزی

بازرگانی کهن می تواند نیاز کشاورزان را به انواع کود و سم تامین کند.

برای سفارش با واحد بازرگانی تماس بگیرید.