انواع کود شیمیایی مورد استفاده در کشاورزی

انواع کود شیمیایی مورد استفاده در کشاورزی می تواند نیاز های متفاوت زمین و گیاه کاشته شده را مرتفع سازد. آیا میزان مصرف این کود باید تحت نظر کارشناس باشد؟

خرید کود شیمیایی

انواع کود شیمیایی مورد استفاده در کشاورزی می تواند نیاز های متفاوت زمین و گیاه کاشته شده را مرتفع سازد. آیا میزان مصرف این کود باید تحت نظر کارشناس باشد؟

اهمیت میزان درست مصرف این کود

گیاهان برای رشد به مواد غذایی نیاز دارند که شامل ۱۶ ماده می شود.

از این تعداد عنصرهای هیدروژن ، کربن و اکسیژن را می توانند از آب و اتمسفر دریافت کنند.

عنصرهای باقی مانده ( روی ، منیزیم ، گوگرد ، آهن ، کلر ، مس ، مولیبدن ، پتاسیم ، کلسیم ، فسفر ، منگنز ، نیتروژن ، بور ) از مواد آلی خاک و یا کود تامین می شود.

کود شیمیایی حاوی انواع عناصر معدنی مورد نیاز خاک و با استفاده از مواد شیمیایی در کارخانه های تولید کننده کود کشاورزی طی یک فرایند ساخته می شوند.

در بسیاری از فرمولاسیون ها به شکل های مایع، جامد دانه ای، قرص و پودر های محلول در آب موجود تولید می شوند.

بعضی از خصوصیات کود های شیمیایی شامل موارد زیر است :

در صورت مصرف این نوع از کود کشاورزی مواد معدنی موجود در آن به سرعت و به صورت راحت در اختیار خاک قرار می گیرد و کمبود خاک را جبران می کند
استفاده بی رویه از کود شیمیایی سبب آلودگی آب ، خاک و هوا می شود.

این ماده می تواند باعث کاهش حاصل خیزی خاک شود.

اگر این مواد در خاک به مقدار زیادی مورد مصرف قرار گیرد با شسته شدن و ورود به آب ها باعث رشد سریع انواع باکتری ها ، گیاهان آبزی و جلبک های می شود که مانع رسیدن اکسیژن و نور کافی به آب می شود و افزایش مرگ و میر جانواران آبزی را به دنبال دارد.

انواع کود شیمیایی مورد استفاده در کشاورزی

بازرگانی کهن می تواند نیاز کشاورزان را به انواع کود و سم تامین کند.

برای سفارش با واحد بازرگانی تماس بگیرید.