انواع کود شیمیایی مورد استفاده در زراعت و باغداری

انواع کود شیمیایی مورد استفاده در زراعت و باغداری توانسته است برای جبران کمبود های خاک و گیاهان مفید باشد؟ آیا با قیمت مناسبی در این بازرگانی عرضه می شود؟

خرید کود گرانوله

انواع کود شیمیایی مورد استفاده در زراعت و باغداری توانسته است برای جبران کمبود های خاک و گیاهان مفید باشد؟ آیا با قیمت مناسبی در این بازرگانی عرضه می شود؟

دسته بندی کود شیمیایی

موجب تقویت و رشد گیاه می شوند.

این کود ها، در مقایسه با کود های طبیعی، حجم کمتری دارند.

کود های شیمیایی، انواع مختلف دارند که به شکله ای پودری مثل کریستالون، گرانول یا دانه ای (مثل سوپرفسفات) و مایع (مثل اسید هیومیک) تولید می شوند.

این کود ها ، دارای عناصر یا مواد غذایی مختلف می باشد.

از جمله این عناصر پر مصرف می توان به ازت، فسفر، پتاس، کلسیم و منیزیم اشاره کرد.

عناصر کم مصرف نیز عبارتند از : آهن، روی، منگنز، مس و بر می باشند.

عناصر ازت، فسفر و پتاسیم بیش از سایر عناصر به عنوان کود مصرف می گردند.

کود ازت:

ازت باعث بهبود رشد رویشی می شود و به رشد شاخه ها و برگ های گیاه کمک می کند.

این عنصر، همچنین در افزایش میوه و تولید بذر گیاه تاثیر دارد.

فسفر باعث زیاد شدن شکوفه گیاهان و ریشه زایی بهتر آنها می شود.

پتاسیم موجب افزایش کیفیت میوه می شود و در گیاهان زینتی برای گلدهی مفید می باشد.

همچنین دربهبود کیفیت، افزایش مقاومت به خشکی و شوری و آفات و بیماری ها بسیار موثر است.

کود NPK، بصورت مخلوطی از عناصر اصلی ازت و فسفر و پتاسیم است.

این کود، هم به صورت پودری و هم به شکل مایع موجود است.

کود آهن:

به شکل پودر و مایع در بازار موجود است.

آهن، در رشد گیاهان اهمیت بالایی دارد.

رایج ترین نوع کود آهن در بازار، کود کلات آهن می باشد.

کود سوپرفسفات:

به شکل دانه ای یا گرانول است.این کود دارای فسفر است.

از آن جا که فسفر در گلدهی نقش مهمی دارد، برای گیاهان گل دار توصیه می شود.

انواع کود شیمیایی مورد استفاده در زراعت و باغداری در بازرگانی کهن موجود می باشد

برای خرید با شماره های مربوط به واحد کود و سم بازرگانی کهن تماس بگیرید.