انواع کود حیوانی تقویت کننده خاک کشاورزی

انواع کود حیوانی تقویت کننده خاک کشاورزی را از بازرگانی کهن خریداری کنید. آیا این کود می تواند نیاز های گیاهان کاشته شده را به خوبی مرتفع سازد؟

بهترین کود

انواع کود حیوانی تقویت کننده خاک کشاورزی را از بازرگانی کهن خریداری کنید. آیا این کود می تواند نیاز های گیاهان کاشته شده را به خوبی مرتفع سازد؟

ویژگی های کلی کود حیوانی

به مجموعه ای از مواد بستری، ادرار و مدفوع گاو ، گوسفند ، مرغ یا هر حیوان دیگری که از محل نگهداری آن ها بدست می آید کود حیوانی می گویند.

درصد مواد غذایی کود حیوانی و کیفیت فیزیکی آن به عواملی مثل نوع حیوان، کیفیت مواد بستری، میزان پوسیدگی کود، تغذیه دام، میزان سدیم و مقدار بذر علف های هرز، اسپور بیماری ها، لارو و تخم حشرات، شن و خاک دارد.

درصد ازت کود گاوی بیشتر از کود گوسفندی و مرغی است.

ولی درصد فسفر و پتاسیم کود مرغی از کود های گاوی و گوسفندی بیشتر است.

درصد مواد غذایی کود ها به تغذیه دام بستگی دارد.

مثلاً چنانچه جیره غذایی دام از نظر یک عنصر ضعیف باشد، کود حاصله نیز از نظر آن عنصر ضعیف خواهد بود.

هر چه درصد فیبر جیره غذائی بیشتر باشد درصد فیبر مدفوع نیز زیادتر خواهد بود.

فراوانی ترکیبات آلی ازت دار ساده در کود حیوانی تازه بسیار مساله ساز است.

تجزیه سریع این مواد سبب آزاد شدن آمونیاک و تجمع آن در مجاورت ریشه ها گشته و موجب مسمومیت گیاه می گردد.

پوسیدگی اولیه کود این مشکل را مرتفع می سازد.

به همین جهت هیچ گاه نباید کود حیوانی تازه را به محصول کاشته شده داد.

زیادی املاح در کود نیز می تواند از طریق ایجاد پتانسیل اسمزی و یا مسمومیت مستقیم گیاه مساله ساز باشد.

بنابراین وجود مقدار متعادلی از عناصر غذائی و عدم زیادی عناصری مثل سدیم در کود دامی مطلوب می باشد.

انواع کود حیوانی تقویت کننده خاک کشاورزی

قیمت کود درجه یک برای زمین های زراعی در بازرگانی کهن اطلاع رسانی می شود.

برای خرید این محصول و اطلاع از قیمت می توانید با کارشناسان ما در بخش فروش تماس حاصل فرمایید.