انواع کود آلی مناسب در زراعت

انواع کود آلی مناسب در زراعت استفاده زیادی دارند. آیا کود های حیوانی می توانند موجب افزایش محصول شده و محصول ارگانیک تولید کنند؟

بهترین کود

انواع کود آلی مناسب در زراعت استفاده زیادی دارند. آیا کود های حیوانی می توانند موجب افزایش محصول شده و محصول ارگانیک تولید کنند؟

انواع کود های حیوانی پرکاربرد

کود گاوی:

این کود دارای 80 % رطوبت می باشد.

به دلیل این که مخلوط با کاه است دیرتر تجزیه می شوند و به آن کود سرد می گویند.

در کود گاوی بذر علف هرز کمتر دیده می شود.

کود گوسفندی:

این کود بسیار خشک است و زود تجزیه می شود و جزء کودهای گرم می باشد.

کود اسبی:

این کود به نسبت خشک می باشد و ازت بسیاری دارد.

این کود سریع تخمیر می شود و حرارت بالایی دارد و به آن کود گرم می گویند.

بیشتر در کشت و کار در زمین های سرد و مرطوب از این کود استفاده می کنند.

کود اسبی برای برای صیفی جات و سبزیجاتی که رشد سریع و طول عمر کوتاهی دارند بسیار مناسب می باشد.

کود اسبی دارای علف هرز زیادی می باشد و می توان از این کود در چمن کاری هم استفاده کرد.

به نسبت دیگر کود های دامی مواد غذایی ضعیف تری دارد.

کود مرغی:

این کود از نظر مواد غذایی خیلی قوی می باشد.

به همین دلیل باید به مقدار کم و با احتیاط از آن استفاده کرد و این کود را همرا با کودهای دیگر مصرف کنید.

بهترین زمان برای استفاده از کود مرغی فصل های سرد سال می باشد.

انواع کود آلی مناسب در زراعت

بازرگانی کهن می تواند نیاز کشاورزان را به انواع کود و سم تامین کند.

برای سفارش با واحد بازرگانی تماس بگیرید.