انواع کود آلی برای تولید محصولات سالم

انواع کود آلی برای تولید محصولات سالم توانسته است به تمام نیاز های گیاه پاسخ دهد؟ آیا یا استفاده از این کود می توان محصول ارگانیک برداشت کرد؟

فروش ویژه کود

انواع کود آلی برای تولید محصولات سالم توانسته است به تمام نیاز های گیاه پاسخ دهد؟ آیا یا استفاده از این کود می توان محصول ارگانیک برداشت کرد؟

بررسی کود های آلی

به کود هایی گفته می شود که منشا طبیعی دارند.

کود های حیوانی

به مجموعه ای از فضولات حیواناتی نظیر گاو، گوسفند، اسب و مرغ اطلاق می شود.

درصد مواد غذایی کود حیوانی و کیفیت فیزیکی آن، به عوامل متعددی بستگی دارد.

این عوامل عبارتند از: نوع حیوان، میزان پوسیدگی کود، مقدار بذر علف های هرز و آفات و بیماری های آن.

مثلا درصد ازت کود گاوی بیشتر از کود گوسفندی و مرغی است.

ولی درصد فسفر و پتاسیمِ کود مرغی از کود های گاوی و گوسفندی بیشتر است.

پوسیدگی کود حیوانی سبب میشود که بوی بدی نداشته باشد.

همچنین از میزانِ تخمِ علف های هرز و آلودگی به امراض و حشراتِ آن نیز کاسته می شود.

خاکبرگ

خاکبرگ از پوسیده شدن موادی مانند برگ، دمبرگ درختان، چمن های قیچی شده و غیره حاصل می شود، ارزش غذایی چندانی ندارد.

از خاکبرگ تنها به منظور سبک و قابل نفوذ کردن خاک استفاده می شود.

کمپوست

کمپوست، از پوسیده شدن بقایای گیاهی و حیوانی، زباله های شهری و یا لجن فاضلاب است که تحت شرایط پوسیدگی قرار گرفته باشند.

به این صورت که موادِ سمیِ آن ها از بین رفته، مواد، پودر شده و فرم اولیه خود را از دست داده باشند.

ورمی کمپوست

نوعی کمپوست تولید شده به کمک نوعی از کرم های خاکی است که فاقد هرگونه علف هرز، آفت و بیماری است.

انواع کود آلی برای تولید محصولات سالم در بازرگانی کهن

برای تولید محصولات سالم می توان از کود های آلی استفاده کرد.

برای بهترین بازدهی باید با کارشناسان این حوزه مشورت شود.

برای خرید به دایرکت پیج و یا با شماره های مربوط به واحد کود و سم بازرگانی کهن تماس بگیرید.