انواع کود آلی برای تولید سالم محصولات زراعی

انواع کود آلی برای تولید سالم محصولات زراعی از طریق بازرگانی کهن عرضه می شود. آیا این کود می تواند نیاز های گیاهان درحال رشد را به خوبی تامین کند؟

قیمت کود آلی

انواع کود آلی برای تولید سالم محصولات زراعی از طریق بازرگانی کهن عرضه می شود. آیا این کود می تواند نیاز های گیاهان درحال رشد را به خوبی تامین کند؟

فواید کمپوست

به محصولات تهیه شده از مواد اولیه طبیعی، پسماند خانگی، فضولات دامی و مرغی ضایعات زراعی و باغی میوه های پوسیده که فاقد هر گونه مواد شیمیایی باشند، کود الى اطلاق می گردد.

استفاده از کمپوست در ایجاد کشاورزی پایدار مناسب است و از کاهش محصول جلوگیری کرده و باعث افزایش آن می گردد.

مقادیر عظیمی از عناصر و آب را ذخیره نموده و به این ترتیب قابلیت ذخیره آب در خاک را افزایش می دهد.

باعث بهبودی ساختمان خاک شده و عملیات شخم را آسان تر می کند.

هوموس و مواد آلی خاک را افزایش داده و بعضی از ویتامین ها، هورمون ها و أن های مورد نیاز را تأمین می کند.

این مواد نمی توانند به وسیله کودهای شیمیایی تأمین گردند؛ بنابراین در خاک های با کمبود مواد آلی بسیار مفید و مناسب می باشد.

در جلوگیری از تغییر اسیدیته خاک همانند یک بافر عمل می کند.

هنگامی که در هنگام مرحله کمپوست شدن درجه حرارت به ۶۰ درجه یا بیشتر می رسد، عوامل بیماری زا، تخم انگل ها و بذر علف های هرز را از بین برده و آن ها را نابود می کند.

انواع کود آلی برای تولید سالم بازرگانی کهن

قیمت خرید کود یک مسئله مهم برای کشاورزان است.

برای اطلاع از قیمت انواع کود و سموم مورد نیاز خود می توانید با واحد فروش ما تماس حاصل فرمایید.