انواع کود آلی برای احیای خاک زراعی

انواع کود آلی برای احیای خاک زراعی می تواند به بهبود راندمان کشت کمک موثری کند. چرا باید تا حد ممکن از مصرف کود های شیمیایی کم کرد؟

کود درختان میوه

انواع کود آلی برای احیای خاک زراعی می تواند به بهبود راندمان کشت کمک موثری کند. چرا باید تا حد ممکن از مصرف کود های شیمیایی کم کرد؟

ورمی کمپوست

کرم های خاکی تأثیر زیادی در تغییر شکل توده زنده اندام های گیاهی و برگ ها به خاکبرگ آلی دارند.

کار کرم کمپوست مانند سایر کرم ها است و تهیه کمپوست را از طریق گرم کردن انجام نمی دهند.

کرم ها بیومس گیاهی را به کود تبدیل می کنند و در دوره زمانی کوتاهی این فرآیند می تواند سریع تر از کمپوست کردن معمولی انجام شود.

ورمی کمپوست همانطور که پیشوند این اصطلاح اشاره می دارد نوعی کمپوست تولید شده به کمک کرم های خاکی است که در نتایج تغییر و تبدیل و هضم نسبی بازمانده های آلی در ضمن عبور از دستگاه گوارش این جانوران به وجود می آید.

ورمی کمپوست فن آوری استفاده از انواع خاصی از کرم های خاکی است که به دلیل توان رشد و تکثیر بسیار سریع و توانایی قابل توجه برای مصرف انواع مواد آلی زائد، این قبیل مواد زاید را به یک کود آلی با کیفیت بالا تبدیل می کنند.

عبور آرام مداوم و مکرر از مسیر دستگاه گوارش کرم خاکی همراه با اعمال خردی ساییدن، بهم زدن و مخلوط کردن که در بخش های مختلف این مسیر انجام شود.

آغشته کردن این مواد به انواع ترشحات سیستم گوارشی مانند ذرات کربنات کلسیم، آنزیم ها، مواد مخاطی، متابولیت های مختلف میکروارگانیسم ها دستگاه گوارش و بالاخره ایجاد شرایط مناسب برای سنتز اسیدهای هومیک در مجموع مخلوطی را تولید می کند که خصوصیاتی کاملا متفاوت با مواد بلعیده شده پیدا کرده است.

فراورده ای که ورمی کمپوست خوانده می شود و از لحاظ کیفی ماده ای آلی با اسیدیته تنظیم شده سرشار از مواد هومیک و عناصر غذایی به فرم قابل جذب برای گیاه دارای انواع ویتامین ها، هورمون های محرک رشد گیاه و آنزیم های مختلف است.

انواع کود آلی برای احیای خاک زراعی بازرگانی کهن

قیمت خرید کود یک مسئله مهم برای کشاورزان است.

برای اطلاع از قیمت انواع کود و سموم مورد نیاز خود می توانید با واحد فروش ما تماس حاصل فرمایید.